1996-2008

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

ΒΟΛΟΣ 2008
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Είναι κοινά παραδεκτό ότι ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ένα σπουδαίο Εθνικό Κεφάλαιο. Ανοίγει τα σύνορα της πατρίδας μας, αυξάνει τις δυνατότητές μας –πολιτισμικές και οικονομικές- και ενισχύει την παρουσία μας στο διεθνή χώρο.

Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, συστήθηκε και λειτουργεί στο νομό μας Γραφείο Αποδήμων.

Οι θεσμοθετημένες δραστηριότητες του Γραφείου Αποδήμων είναι:

  1. Η σύσφιξη των σχέσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τις Αποδημικές Οργανώσεις, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους απόδημους που έχουν γεννηθεί ή κατάγονται από το Νομό Μαγνησίας.
  2. Η συνεργασία με τις πιο πάνω οργανώσεις για κοινή οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την διάδοση αυτών στους νέους, που γεννιούνται και ζουν σε άλλες περιοχές.
  3. Η διεξαγωγή, σε συνεργασία με τις πιο πάνω οργανώσεις, κοινών αναπτυξιακών συνεδρίων, που θα έχουν ως σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του νομού.
  4. Η χρησιμοποίηση, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των πιο πάνω οργανώσεων, έμπειρων εξειδικευμένων αποδήμων επιστημόνων για προσφορά τους σε επιτροπές ή προγράμματα, που θα έχουν ως στόχο τις νέες τεχνολογίες και νέες πρωτοβουλίες για ανάπτυξη του νομού.
  5. Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων και η συνεργασία με τις διοικήσεις των αποδήμων, που θα συμβάλει στην έγκαιρη και αποτελεσματική επανεγκατάσταση των απόδημων στο νομό.
  6. Η διαρκής και πλήρης ενημέρωση των αποδήμων, που έχουν εκδηλώσει επιθυμία για επιστροφή και επανεγκατάσταση στη Μαγνησία, πάνω σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την δημιουργία επενδυτικών πρωτοβουλιών τους.
  7. Η δυνατότητα του Νομαρχιακού Συμβουλίου επιχορήγησης των πιο πάνω αποδημικών οργανώσεων για την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών.

Το Γραφείο Αποδήμων στοχεύει στην υλοποίηση όλων των παραπάνω και στην διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των αποδήμων και των φορέων της Μαγνησίας.

Δραστηριότητες του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ στα χρόνια της λειτουργίας του:

1996

Αποστολή στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Ν. Υόρκης λαβάρων πανομοιότυπων με αυτά που σήκωσαν οι αγωνιστές το 1821 στις Μηλιές και το 1878 στη Μακρινίτσα. Οι Ομογενείς μας παρέλασαν με αυτά τα λάβαρα στη Ν. Υόρκη στην εορτή της 25ης Μαρτίου.

1998

Φιλοξενία 47 νέων αποδήμων από 13 χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

2000

Διοργάνωση προσυνεδριακής διημερίδας για τους απόδημους Μάγνητες.

Ανατύπωση αποσπάσματος με τραγούδια για την ξενιτιά από το βιβλίο «Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια» των Σπυριδάκη-Περιστέρη (από βιβλίο της Βιβλιοθήκης Κυριαζή).

2001

Διοργάνωση παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων Μαγνήτων.

Διοργάνωση Α΄. Αχιλλοπουλείων στη Μαγνησία με τη συνεργασία της Ελληνικής Κοινότητας Καίρου.

Ανατύπωση του Β΄τεύχους του Ζ΄τόμου του έργου του Απόστολου Κωνσταντινίδη «Οι Πηλιορείτες Λόγιοι στην Αίγυπτο» (από πρωτότυπο της Βιβλιοθήκης Κυριαζή).

Αποστολή ειδών ρουχισμού στους τροφίμους του Ελληνικού Γηροκομείου Καίρου.

2002

Φιλοξενία Γ΄τάξης Ελληνικού Λυκείου Καίρου (Αμπέτειος).

Έγκριση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου Καταστατικού Σωματείου των απανταχού αποδήμων από τη Μαγνησία με την επωνυμία «Το Κοινόν των Μαγνήτων», το οποίο συνετάχθη με την ευθύνη του Γραφείου Αποδήμων.

2003

Φιλοξενία μαθητών Γ΄τάξης Ελληνικού Λυκείου Καίρου (Αμπέτειος).

Φιλοξενία 25 νέων από Αίγυπτο και Μεξικό με τη συνεργασία του Δήμου Μηλεών.

Οργάνωση Β΄ Αχιλλοπουλείων, με τη συνεργασία της Ελληνικής Κοινότητας Καίρου.

Συντονισμός Αδελφοποίησης Νανοπούλειου Δημοτικού Σχολείου Τσαγκαράδας με Αχιλλοπούλειο Σχολή Καίρου.

2004

Αποστολή της Ν. Α. Μ. στην Αίγυπτο για συντονισμό εργασιών σχετικά με τη θεσμοθέτηση των «Αχιλλοπουλείων».

Φιλοξενία Γ΄τάξης Ελληνικού Λυκείου Καίρου (Αμπέτειος).

2005

Θεσμοθέτηση των «Αχιλλοπουλείων» με την 87/17-9-04 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας.

Αποστολή βιβλίων στον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Ν. Υόρκης «Ασκληπιός».

Φιλοξενία Γ΄τάξης Ελληνικού Λυκείου Καίρου (Αμπέτειος).

Οργάνωση εκδήλωσης «Μάγνητες Αιγυπτιώτες: Από τη χώρα των Αργοναυτών στη Χώρα του Νείλου», στην Αθήνα, με τη συνεργασία του Συλλόγου Ελλήνων Καίρου.

Ανατύπωση του τομιδίου «Η εκατονταετηρίς του Αιγυπτιώτικου Ελληνισμού και το μέλλον του» του Απόστολου Κωνσταντινίδη (Το πρωτότυπο βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη Ζαγοράς).

Ανατύπωση του τομιδίου «Η Ελληνική εν Αιγύπτω Δημοσιογραφία (1830-1930)» του Απόστολου Κωνσταντινίδη (Το πρωτότυπο βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς).

2006

Αποστολή βιβλίων και εντύπων σε διαφόρους συλλόγους αποδήμων που εδρεύουν στο εξωτερικό. Μεγαλύτερη αποστολή 119 τίτλων βιβλίων, CD, CD ROM, DVD & βιντεοκασετών στο Σύλλογο Θεσσαλών του Μόντρεαλ «Ρήγας Φεραίος».

Φιλοξενία Γ΄τάξης Ελληνικού Λυκείου Καίρου (Αμπέτειος).

Συμμετοχή σε τρία προγράμματα φιλοξενίας παιδιών, νέων και ηλικιωμένων Αποδήμων, που πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Δήμου Μηλεών. Συγκεκριμένα φιλοξενήθηκαν: Α)Είκοσι (20) παιδιά 13-17 ετών για 20 ημέρες. Οι φιλοξενούμενοι προέρχονταν από Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Παλαιστίνη. Β) Δεκαπέντε (15) νέοι 18-25 ετών για 20 ημέρες. Οι νέοι προέρχονταν από Αίγυπτο, Βουλγαρία, Γαλλία, Η.Π.Α., Σουδάν και Σουηδία. Γ) Είκοσι τρεις (23) ομογενείς τρίτης ηλικίας για 15 ημέρες. Οι φιλοξενούμενοι προέρχονταν από Αίγυπτο, Αυστραλία, Βουλγαρία, Γερμανία και Καναδά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών 13-17 ετών πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Νόστιμον ήμαρ: στο πλήρωμα του χρόνου οι Αργοναύτες επιστρέφουν» με ομιλητές α) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας, β) τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Αργοναύτες» της Ν. Υόρκης, γ) τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής των Παρισίων και δ) τη Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

2007

Οργάνωση εκδήλωσης «3ο Αντάμωμα των Θεσσαλών της Ευρώπης», στην Κάτω Γατζέα, με τη συνεργασία του Δήμου Μηλεών και της Ομοσπανδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας κ.α. Χωρών Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης».

Σύσκεψη με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων αποδήμων Μαγνήτων με θέμα «Δημιουργία πυρήνων για την ενεργοποίηση του «Κοινού των Μαγνήτων». Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ της Ν.Α.Μ. και των Αποδήμων Μαγνήτων, με κύριο αντικείμενο δράσης την ενεργοποίηση του «Κοινού των Μαγνήτων».

2008

Φιλοξενία Γ΄τάξης Ελληνικού Καίρου (Αμπέτειος)

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr