Εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία " Το Κοινόν των Μαγνήτων"

9 Αυγ. 2008

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 1

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ» 

Σήμερα,  09 Αυγούστου 2008, στο Βόλο και στο ξενοδοχείο «PARK HOTEL VOLOS», οδός Δεληγιώργη, αριθμ. 2, συνήλθε σε συνεδρίαση το αποκαλούμενο Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) του σωματείου με την επωνυμία «Το Κοινόν των Μαγνήτων», προκειμένου να προβεί στις νόμιμες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Το λόγο αρχικά έλαβε η Αντινομάρχης Μαγνησίας κ. Οικονόμου Αναστασία, η οποία αναφέρθηκε στην όλη διαδικασία και στη συνέχεια πρότεινε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή με συνοπτικές διαδικασίες Τριμελούς Προεδρείου, το οποίο θα διευθύνει την όλη διαδικασία. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί διά ανατάσεως της χειρός έκανε δεκτό το αίτημα και στη συνέχεια υποβλήθηκαν τρεις υποψηφιότητες, οι οποίες και έγιναν επίσης παμψηφεί δεκτές, ήτοι του συνέδρου κ. Ζουπανιώτη Απόστολου, κ. Διαμάντη Τζένης και κ. Πέτρου Μυλωνά.  Επίσης, κατόπιν προτάσεως της κ. Αντινομάρχη ορίστηκε  παμψηφεί ο σύνεδρος κ. Χριστόπουλος Ιωάννης – Αλέξανδρος, ο οποίος κλήθηκε να τηρεί συνοπτικά τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν, με καταμέτρηση των  τριάντα τριών (33) παρόντων συνέδρων εκ των σαράντα οκτώ (48) μελών  από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο ως προς το σημείο αυτό επικουρήθηκε από την κ. Αντινομάρχη, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η εκ του Καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία του 50% + 1 .

Στη συνέχεια, το Προεδρείο πρότεινε τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, πρόταση η οποία έγινε παμψηφεί δεκτή. Κατόπιν, υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και τελικά παμψηφεί ορίστηκαν η Αντινομάρχης κ. Οικονόμου Αναστασία, κ. Διαμάντη Αικατερίνη – Μαρία και Αλεξίου Αικατερίνη. Κατόπιν, αφού υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία (με κάλπη). Κατά την εκλογική διαδικασία, ψήφισαν 33 άτομα, άκυρα 3 ψηφοδέλτια και τελικά έλαβαν με σειρά ψήφων, οι κ. Πώποτας Κων/νος (22), Δήμου Πασχάλης (20), Γκρέκας Αντώνιος (18), Ζουπανιώτης Απόστολος (18), Αλεξίου Νικόλαος (15), Διαμάντη Τζένη (9), Κατσιρέλου Μαρία (9), Ζαφρατζά Σοφία (8), Κουκουρίνης Δημήτριος (7), Σκοτίδας  Απόστολος (1).

Μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών έγινε η παράδοση των αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή στο Πρoεδρείο του Συνεδρίου και στη συνέχεια το Προεδρείο του Συνεδρίου  κάλεσε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση για να συγκροτηθεί σε σώμα.

                 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΖΕΝΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr