Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα:

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατάγονται από τη Μαγνησία, ζουν ή έζησαν στο εξωτερικό τουλάχιστον για μια τριετία καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που ζουν ή έζησαν στο εξωτερικό και έχουν ενεργό ενδιαφέρον για τους στόχους του Κοινού και τη Μαγνησία.

– Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

– Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν την υποχρέωση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

Επίτιμο μέλoς μπορεί να γίνει, με πρόταση μέλους του ΚΟΙΝΟΥ και μετά από απόφαση του Δ.Σ. κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την ιθαγένεια που έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Κοινόν ή τη Μαγνησία.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ετήσια συνδρομή μέλους είναι 30 ευρώ με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας

 

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αρ.: 201/480623-99
ΙΒΑΝ: GR98 0110 2010 0000 2014 8062 399
BIC: ETHNGRAA


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνετε μέλος του ΚΟΙΝΟΥ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.

Φόρμα εγγραφής

Δέχομαι ότι τα τα προσωπικά μου στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες/αρχείo του Σωματείου.

Σημ. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες/αρχείo του Σωματείου.

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr