Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα:

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι κατάγονται από τη Μαγνησία, ζουν ή έζησαν στο εξωτερικό τουλάχιστον για μια τριετία καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που ζουν ή έζησαν στο εξωτερικό και έχουν ενεργό ενδιαφέρον για τους στόχους του Κοινού και τη Μαγνησία.

– Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

– Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν την υποχρέωση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

Επίτιμο μέλoς μπορεί να γίνει, με πρόταση μέλους του ΚΟΙΝΟΥ και μετά από απόφαση του Δ.Σ. κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την ιθαγένεια που έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Κοινόν ή τη Μαγνησία.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ετήσια συνδρομή μέλους είναι 30 ευρώ με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας

 

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αρ.: 201/480623-99
ΙΒΑΝ: GR98 0110 2010 0000 2014 8062 399
BIC: ETHNGRAA


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνετε μέλος του ΚΟΙΝΟΥ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνετε μέλος του ΚΟΙΝΟΥ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.

Γλώσσες

Σημ. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες/αρχείo του Σωματείου.

Copyright © 2016 Koinonmagniton.com - All Rights Reserved. Designed By www.squaredesignstudio.gr