Δ.Σ. 2017 - 2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ Περίοδος 2017 - 2019


ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ
Περίοδος 2017 - 2019

Μέλη

Αναπληρωματικά μέλη